Учебен център "Илиян Ошинов"


Категория А
Mотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничение в кубатурата/.
Изисквания 23 години и 9 месеца или 20 години, когато притежава свидетелство за А2 от две години.
Необходими докуементи Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон (ако има такива), диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
Превозно средство Kawasaki ER6N
Учебна програма
Теоретично обучение Ако кандидатът НЕ притежава категория „В” теоретичното обучение е 40 учебни часа, при наличие на категория „В” обучението е 4 учебни часа.
Практическо обучение Практическото обучение е 20 учебни часа. То се провежда на полигон и в градски условия.Автошкола „Илиян Ошинов” ви осигурява: ръкавици, каска, светлоотразителна жилетка. Задължителна за провеждането на обучението е „Застраховка злополука”, която фирмата осигурява напълно безплатно на своите клиенти.
Продължителност на курса Не по-малко от 16 дни, когато кандидатът НЕ притежава кат. „В”
Не по-малко от 13 дни, когато кандидатът притежава кат. „В”.
Категория А1
Mотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg.
Tриколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW.
Изисквания Навършени 15 години и 9 месеца.
Необходими докуементи Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон (ако има такива), диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
Превозно средство Honda CBF 125
Учебна програма
Теоретично обучение Ако кандидатът НЕ притежава категория „В” теоретичното обучение е 40 учебни часа, при наличие на шофьорска книжка за категория „В” обучението е 4 учебни часа.
Практическо обучение Практическото обучение е 20 учебни часа. То се провежда на полигон и в градски условия. Автошкола „Илиян Ошинов” ви осигурява: ръкавици, каска, светлоотразителна жилетка. Задължителна за провеждането на обучението е „Застраховка злополука”, която фирмата осигурява напълно безплатно на своите клиенти.
Продължителност на курса Не по-малко от 16 дни, когато кандидатът НЕ притежава кат. „В”
Не по-малко от 13 дни, когато кандидатът притежава кат. „В”.
Категория А2
Mотоциклети с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя
Изисквания Навършени 17 години и 9 месеца.
Необходими докуементи Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон (ако има такива), диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
Превозно средство Kawasaki
Учебна програма
Теоретично обучение Ако кандидатът НЕ притежава категория „В” теоретичното обучение е 40 учебни часа, при наличие на шофьорска книжка за категория „В” обучението е 4 учебни часа.
Практическо обучение Практическото обучение е 20 учебни часа. То се провежда на полигон и в градски условия. Автошкола „Илиян Ошинов” ви осигурява: ръкавици, каска, светлоотразителна жилетка. Задължителна за провеждането на обучението е „Застраховка злополука”, която фирмата осигурява напълно безплатно на своите клиенти.
Продължителност на курса Не по-малко от 16 дни, когато кандидатът НЕ притежава кат. „В”
Не по-малко от 13 дни, когато кандидатът притежава кат. „В”.
Категория B
Mоторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg.
Изисквания Навършени 17 години и 9 месеца.
Необходими докуементи Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон (ако има такива), диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
Превозно средство Opel Corsa, Opel Astra, Mazda 2, BMW 120d
Учебна програма
Теоретично обучение 40 учебни часа; Занятията се провеждат в делнични дни от 17:30 часа с продължителност две седмици (началният час подлежи на промяна). На лекционния курс се обсъждат най-важните правила, обръща се внимание на специфични казуси, решават се листовки, като всеки индивидуално получава обяснение на всяка една от грешките си. Автошкола „Илиян Ошинов” осигурява безплатни учебни материали за своите курсисти.
Практическо обучение Практическото обучение е 31 учебни часа. Теоретичното и практическото обучение могат да се провеждат паралелно. Кормуването започва със запознаване с устройството на автомобила, един или два часа се провеждат на учебна площадка, след това започва кормуване в извънградски и градски условия, като натовареността се повишава постепенно.
Продължителност на курса Не по-малко от 22 дни.
Категория C
Товарен автомобил, чиято максимално допустима маса надвишава 3500 кг. Към него може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.
Изисквания Навършени 18 години
Необходими докуементи Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон, талон за психологическа годност, диплома за минимум основно образование, снимка (паспортен формат).
Превозно средство Mercedes 1217
Учебна програма
Теоретично обучение 14 учебни часа. Автошкола „Илиян Ошинов” осигурява безплатни учебни материали за своите клиенти.
Практическо обучение Практическото обучение е 20 учебни часа. В удобно време за клиента.
Продължителност на курса Не по-малко от 12 дни.
Категория C + E
Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 kg
Изисквания Навършени 21 години и да притежава категория С от минимум една година
Необходими докуементи Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон, диплома за минимум основно образование, справка от КАТ за „Нарушител от региона”, снимка (паспортен формат).
Превозно средство Mercedes 1217 и ремарке
Учебна програма
Теоретично обучение 4 учебни часа. Автошкола „Илиян Ошинов” осигурява безплатни учебни материали за своите клиенти.
Практическо обучение Практическото обучение е 16 учебни часа. Кормуването се провежда и на учебна площадка и в градски условия. Часовете са в удобно време за клиента.
Продължителност на курса Не по-малко от 10 дни.
Категория D
Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача; може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg
Изисквания Навършени 21 години и да притежава категория С от минимум две години
Необходими докуементи Лична карта, шофьорска книжка, контролен талон, диплома за минимум основно образование, справка от КАТ за „Нарушител от региона”, снимка (паспортен формат).
Превозно средство SETRA 214 HD
Учебна програма
Теоретично обучение 6 учебни часа. Автошкола „Илиян Ошинов” осигурява безплатни учебни материали за своите клиенти.
Практическо обучение Практическото обучение е 16 учебни часа. Кормуването се провежда в градски условия. Часовете са в удобно време за клиента.
Продължителност на курса Не по-малко от 9 дни.
Content